3V/ VITVV

In de BDSM wereld zijn er een aantal begrippen, die gebaseerd zijn op de totale relatie. Deze gaat over het vertrouwen en respect wat nodig is om die relatie in stand te houden Er zijn veel verschillende afkortingen voor:

De 3V combinatie:
• Vrijwilligheid
• Veiligheid
• Vertrouwen
Daarnaast voegen sommige nog een vierde V toe:
• Verstandig

Daarnaast bestaat er nog zoiets als het VITVV concept.
• Vrijwilligheid
• Informatie
• Toestemming
• Verstandelijk
• Veiligheid
Er van uitgaande dat er nog veel meer combinaties mogelijk zijn, is deze reeks natuurlijk uit te breiden naar eigen inzicht. Wat wilt u bereiken en welke items zijn voor u van belang.

• Vrijwilligheid:
Alle betrokken partijen in een BDSM-activiteit, van welke aard ook, moet dit zelf en uit eigen vrije wil beslissen, zonder enige vorm van druk of dwang. Soms kan de dwang verborgen zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van economische of sociale onderdrukking, indien één van de betrokken partijen beslist er niet meer aan mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld indien U collega's in uw BDSM-activiteiten betrekt, maar dit kan zeker ook het geval zijn binnen een huwelijk. Indien eender welke partij zich gedwongen voelt, om welke reden dan ook, dan spreekt men van onvrijwilligheid of dwang.

• Informatie:
Alle betrokken partners in het BDSM-spel, moeten hun beslissing daartoe baseren op correcte informatie en worden geacht zich een oordeel kunnen te vormen over de situatie en de mogelijke gevolgen. Een simpele ja is niet genoeg, voornamelijk in gevallen waar het niet zeker is dat de persoon die "ja" zegt niet weet of niet kan weten wat de gevolgen zijn of kunnen worden.

• Toestemming:
Alle betrokken partners moeten toestemmen met wat er gebeurt of gaat gebeuren en moeten de mogelijkheid hebben om terug te komen op eerder genomen beslissingen en beslissingen te evalueren, rekening houdend met hun emoties, reacties, en alle informatie belanghebbend met hun situatie.

• Verstandelijk:
Beslissingen met betrekking op BDSM-activiteiten, moeten gemaakt worden wanneer alle betrokken partijen een helder hoofd hebben. Toestemming onder invloed van drugs, alcohol, de roes van het moment, gelden niet als toestemming.

• Veiligheid:
BDSM-activiteiten moeten veilig zijn, zowel voor het lichaam als voor de geest. Indien aan de activiteit risico's verbonden zijn voor geestelijk of lichamelijk letsel, dan dienen alle betrokken partijen geïnformeerd te worden over de mogelijke risico's en gevolgen.

Het verschil tussen huiselijk geweld en BDSM:
BDSM grens dus aan gewelddadig gedrag van een of meerdere personen, de grens tussen geweld en BDSM is dus maar heel klein, de dominant zal hierin altijd moeten kunnen zien hoe zijn onderdanige reageert. En of het geen geweld word. Huiselijk geweld is dus geen vorm van BDSM maar puur een vorm van moedwillige overheersing met gebruik van geweld.

• Respect:
Een BDSM-relatie moet gebaseerd zijn op wederzijds respect. Van het moment dat je hier zelfs maar aan begint te twijfelen, kan je aannemen dat er ook al iets mis is.

• Communicatie:
Communiceren is noodzakelijk in BDSM. Maak op voorhand duidelijk wat mag en niet mag, en respecteer elkaars grenzen.

• Dominantie en ego:
Dominantie is niet hetzelfde als mannelijk chauvinisme. In sommige gevallen kan de scheidingslijn dun zijn, maar egoïsme hoort niet thuis in een BDSM-spel.

Het is een misverstand te denken dat enkel onderdanigen kunnen overgehaald worden om iets te doen wat ze niet willen. Het overkomt Dominanten ook dat onderdanigen hen een richting induwen die hij niet in willen, subjes kunnen soms heel goed manipuleren en koppig volhouden.

Collar Omgangvormen 3V / VITVV Woordenlijst