omgangsvormen

Omgangsvormen op chatsites en E-mail:

Op chatsites worden soms ook wel aanduidingen gebruikt die aangeven of iemand de dominant of de onderdanige is. Er worden diverse tekens gebruikt zoals de hoge komma, de accolade of de blokstrepen. Als de personen het goed doen kunt U zien wie de meester(es) is en wie de onderdanige.
Een paar voorbeelden:
Een meester(es) tekent als volgt:
• Meester(es) 'slavin'
• Meester(es) [slavin]
• Meester(es) {slavin}
De Meester(es) zet zijn/haar naam als eerste met een hoofdletter en zijn of haar eigendom word geaccentueerd.

Een slaaf/slavin ondertekent als volgt:
• slavin 'Meester(es)'
• slavin [Meester(es)]
• slavin {Meester(es)}
De slaaf/slavin zet zijn/haar naam in kleine letters, de naam van zijn/haar eigenaar met een hoofdletter tussen de accentuators.
Het volstaat voor de meeste keren als er getekend word met alleen een letter tussen de aanduidingen bijvoorbeeld:
Slaaf}d{ of dominant{S} geeft al een aardig beeld voor bekenden.

De richting van de komma's, accolades of blokstrepen geven dus aan wie de Dominant is en wie de Sub. Bij alle drie de voorbeelden hoort ook een status, van boven naar beneden is dat blauw, rood en zwart.

Collar Omgangvormen 3V / VITVV Woordenlijst