100% ONDERDANIGHEIDS CONTRACT TUSSEN

 

 

______________________________  EN ______________________________

Naam Meester(es), Hierbij en in het vervolg genaamd "Eigenaar", gaat hierbij een contract aan door zijn handtekening en de handtekening van  Naam slaaf/slavin, hierbij en in het vervolg genaamd "Slaaf/Slavin" in dit Onderdanigheids Contract. Dit contract refereert aan de totale overgave en controle van de Eigenaar in zijn relatie met bovengenoemde Slaaf/Slavin.

* DOEL VAN DIT CONTRACT *

Doel en symbolen van dienstbaarheid

Het doel van dit slaven/slavinnen contract is zeer belangrijk om het eigenaarschap door te laten dringen en alles wat met dienstbaarheid (slavernij) te maken heeft. Het contract is een meetinstrument voor de controle over de slaaf/slavin. Dit contract is geschreven om duidelijk te maken welke verwachtingen de eigenaar heeft en welke consequenties er aan vast zitten in het geval van falen als dit contract getekend is. Dit contract is een herinnering aan de taken en verantwoordelijkheden van de 24/7 slaaf/slavin.

Symbolen van het eigenaarschap worden _______________________, na het tekenen van dit contract, alle toekomstige merktekens zijn schenkingen van de eigenaar. Merktekens van eigendom zijn visuele merktekens van de status en dienen gedragen te worden met trots. Zij symboliseren wie de controle over de slavin heeft en de levensstijl waarvoor zij gekozen heeft.

* TAKEN VAN DE SLAAF/SLAVIN *

Het is de plicht van de slavin om haar eigenaar te behagen.

Persoonlijke taken:
-            Fysieke/psychologische vereisten van de eigenaar
-            amusement
-           sex-speeltje
-            lichamelijk contact,
-            gehoorzaamheid, eerlijkheid, loyaal
-            wachtend op de eigenaar wanneer dit gewenst wordt en nodig is.

Huishoudelijke taken:
Schoonmaken en het huis aan kant houden, wassen / drogen / strijken, boodschappen doen, koken, voor de kinderen zorgen wanneer dit gezegd wordt, boodschappen overbrengen wanneer dit nodig is.


* DAGELIJKSE ROUTINE *

In overleg i.v.m. wisselende diensten van Meester(es) en slaaf/slavin.

* ONTSPANNING *

Als de slaaf/slavin het genoegen wilt voor het gebruik van de computer moet zij dit specifiek aan de eigenaar. Toestemming voor het gebruik zal toegestaan worden door de eigenaar en de slaaf/slavin zal het gebruik stoppen als de eigenaar dit nodig vind, tenzij tijdsverlenging is aangevraagd en toegestaan door de eigenaar. Als de eigenaar niet thuis is of niet beschikbaar voor de slaaf/slavin, mag de slaaf/slavin doorgaan met bovenstaande bezigheid of andere recreatieve zaken. Ieder karweitje, gekregen commando of schoonmaakwerkzaamheden gaan boven recreatieve zaken, tenzij de noodzaak voor een pauze noodzakelijk is voor het functioneren als slaaf/slavin.

* UITGAVEN *

Alle uitgaven zullen aangemeld moeten worden bij de eigenaar voor toestemming, Iedere uitgave boven de 10,= Euro zal volledig door de eigenaar goedgekeurd dienen te worden.

* UITZONDERINGEN *

De slaaf/slavin is het toegestaan ____ uur per dag [of ____ dagen per week] vrij te nemen van zijn/haar slaaf/slavin zijn, indien dit in overleg is gegaan met de eigenaar.

De eigenaar zal de slaaf/slavin niet verwonden/benadelen, noch een blijvend litteken bezorgen op welk lichaamsdeel dan ook, dit geldt ook voor hemzelf en anderen.

 


* BEPALING *

De slaaf/slavin gaat hierbij akkoord dat de eigenaar zijn autoriteit in de plaats komt van zijn/haar eigen beslissingen, dit houd in, maar is niet gelimiteerd aan, reisplannen, bezoeken, activiteiten, methodes, consumpties, prioriteiten, telefoongesprekken en dergelijke of andere beslissingen die nodig zijn.

* GEDRAG *

Houding: De slaaf/slavin moet ten alle tijden een respectvolle houding aannemen ten opzichte van haar eigenaar. Gebrek aan eerbied zal bestraft worden.

Respect houdt in: manier van spreken, reactie op commando’s en vragen, knielen om te dienen, duidelijke antwoorden, gehoorzaamheid, loyaliteit en eerlijkheid.

Respect en gehoorzaamheid zijn de twee belangrijkste aspecten van de houding die je als slavin ten alle tijde moet uitdragen. Gebrek aan een van deze twee zaken zal leiden tot een afstraffing.

* VRIENDEN EN BEKENDEN *

Alle vrienden en bekenden van de eigenaar zullen door jou als slaaf/slavin met het hoogste respect behandeld worden. Geen boosheid, argument, minzaamheid, belediging of gebrek aan hoffelijkheid zal getolereerd worden. Eigenaar eist altijd en overal van haar de complimentactie, respect, en liefde voor allen hierboven genoemd.

* GEDRAG IN DE PRIV√Č-SFEER *

De slaaf/slavin zal de eigenaar ten alle tijden aanspreken als _           _ zonder te falen. De slaaf/slavin zal zijn/haar volledige aandacht richten op de eigenaar als deze hem/haar aanspreekt.

De eigenaar is belangrijker dan welke activiteit dan ook waar de slaaf/slavin in betrokken is. De slaaf/slavin zal gaan zitten, staan, lopen, knielen en gaan liggen hoe en waar de eigenaar dat eist.


* GEDRAG MET ANDEREN *

De slaaf/slavin zal de eigenaar ten alle tijde aanspreken als                wanneer er niet genoeg privacy is voor de eerder hierboven genaamde titel ____________, De slaaf/slavin zal binnen oogafstand van de eigenaar blijven tenzij er toestemming is gegeven door de eigenaar om buiten oogafstand te lopen. De slaaf/slavin zal altijd hoffelijk en aanmoedigend zijn, de eigenaar volledig respect tonend.

De slaaf/slavin zal gekleed zijn zoals de eigenaar dat wenst.

De slaaf/slavin zal niet klagen of tegenspreken in het openbaar tegen de eigenaar.

* TRAINING *

Trainings activiteiten zijn:

-                     Lessen volgen zoals opgegeven door je Meester

-                     Uitstapjes volgens maandelijks schema.

 

Discipline is inclusief:

-                     bondage en beperkings binding

-                     lopen met halsband en riem

-                     implementatie van discipline

-                     slaven/slavinnen training.

Straf zal gegeven worden voor de volgende overtredingen:

-                     Ergens heen gaan zonder toestemming of dreigen dat te gaan doen.

-                     Eigenwijsheid of ruwheid.

-                     Drinken van alcohol of frisdrank zonder toestemming.

-                     Ongehoorzaamheid.

Speciale trainings activiteiten zijn:

-                     complete controle door de eigenaar in het gebruik van vernedering

-                     surprise discipline training en testen

-                     bewegingsbeperking / bondage

-                     geluidsbeperking door mondballen e.d., blinddoeken

-                     voeren van slaaf/slavin.

Voortgangsrapport: de eigenaar zal een voortgangsrapport van de training bijhouden en vergelijken met zijn wensen.


* ORGASME BEPERKINGEN *

De slaaf/slavin mag alleen een orgasme beleven als daar toestemming voor is gegeven door de eigenaar.

Het orgasme van de slaaf/slavin zal gebruikt worden voor de juiste training van de slaaf/slavin, om de slavin goede manieren bij te brengen en te motiveren op het gebied van psychische en seksuele aard. De eigenaar zal de slaaf/slavin belonen naar zijns inzien en toestemming geven voor het uitvoeren daarvan.

* STRAFFEN *

Zachte straffen: slaan met de vlakke hand, oor of tepel knijpen, krassen, haren trekken, vroeg naar bed gestuurd worden, stilzitten

Middelmatige straffen: hard slaan met vlakke hand, knijpen in de schaamdelen, intense bondage, tepel/vagina klemmen met gewichten.

Harde straffen: mondbal, pols en enkelbanden, zweepslagen.

* ALCOHOL EN DRUGS *

De slaaf/slavin is het niet toegestaan om alcohol te drinken of drugs te gebruiken zonder expliciete toestemming van haar eigenaar. Wanneer, waar en hoeveel word bepaald door de eigenaar.

* SOCIAAL CONTACT *

Familie: De slaaf/slavin mag schrijven, bezoeken en praten met ieder lid van de familie zolang dit haar dienen van haar meester niet hindert.

Vrienden: De slaaf/slavin mag contact hebben met, bezoeken van en praten met vrienden en kennissen zolang dit niet haar dienen van de Meester hindert.

Dit zijn privileges waar geen rechten aan ontleend kunnen worden en zou door de slaaf/slavin op prijs gesteld dienen te worden.


* TIJDSDUUR *

Het contract is geldig tot 6 maanden na dato, daarna kan het vernieuwd of veranderd worden als Eigenaar en slavin het nodig vinden. De diener zal hierna een vernieuwd contract aangeboden krijgen van de Eigenaar.

Geaccepteerd, begrepen en akkoord


vandaag:

Door:  

 

 

______________________________________________, Eigenaar

 

 

______________________________________________, slaaf / slavin