Collars

Binnen een SM relatie zijn er diversestadia die aangeven hoe de relatie is tussen de Dominant en het Submissive type.
Dit wordt in de regel aangegeven te worden door een "Collar", een "Halsband" of een ketting naar eigen ontwerp.
In principe zijn er 3 stadia waarin de relatie zich bevind. Die alle 3 met een kleur worden aangegeven.
De kleuren BLAUW, ROOD en ZWART.
Iedere kleur heeft een betekenis binnen de relatie en zijn dus ook door anderen die ingewijd zijn in het SM spel herkenbaar.


BLAUW is de "Collar of Consideration".
Als twee mensen beginnen met een SM relatie zal meestal deze collar gegeven worden door de dominant. het doel van deze collar is tweezijdig, ten eerste zal deze collar een teken zijn voor andere dominanten dat deze onderdanige niet meer vrij is, er zal dus door andere dominanten geen poging meer gedaan worden om deze onderdanige te bemachtigen, als een dominant dit toch doet getuigt dit van weinig respect. Ten tweede, door deze collar te accepteren is de onderdanige zich er van bewust dat zij een keuze heeft gemaakt om een relatie te beginnen die bepaalde gevolgen heeft. Het gebeurd op totaal vrijwillige basis, en stoppen is altijd mogelijk.
Hieronder een foto van een ketting, een roestvast stalen ring met daarin een sierraad in de kleur blauw. Het voordeel van dit sierraad is dat er al 2 extra kleuren worden bijgeleverd zodat de status van de collar gemakkelijk veranderd kan worden.


ROOD is de "Trainings Collar".
Als in de periode van de blauwe collar blijkt dat de relatie sterk genoeg is om de relatie voort te zetten zal er overgeschakeld worden naar een andere kleur, in dit geval rood. Er kunnen nu concrete afspraken gemaakt worden hoe eenieder zich dient te gedragen en er kunnen regels opgesteld worden. Een trainings schema om de onderdanige zo te krijgen als de dominant wil. Als dominant kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat ze tijdens deze fase getraind gaat worden en een aantal dingen moet gaan leren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de baisseposities, houdingen en omgangsvormen met de Dominant en anderen De blauwe steen word vervangen voor een rode, de onderdanige heeft een binding gekregen met haar collar. Door dezelfde ring en sierraad houder te gebruiken zal de emotionele waarde van haar collar dusdanig hoog worden dat de onderdanige helemaal gaat vertrouwen op het dragen van deze collar.


Als deze slavin klaar is met haar training, dan zal ze haar eigenlijke band krijgen. Dus dat duurt nog even. Maar om toch duidelijk te maken wat deze band betekent, het volgende.


ZWART is de "Slave Collar".
De uiteindelijke collar die gegeven word als het een blijvende relatie is, de dominant en de onderdanige willen op deze basis verder borduren en kiezen voor een definitieve binding, zij hebben elkaar gevonden en zien meestal in de ander dat ontbrekende stukje leven wat ze zo naarstig zochten. Er zijn mensen die het vergelijken met een huwelijk, maar de meeste mensen die met deze omgangsvorm bekend zijn vinden dit meer als een huwelijk. Je hebt beiden gekozen voor een leven wat als "niet normaal" beschouwd word, en daar doe je als dominant en onderdanige alles aan om dat leven in stand te houden. Dit is gebaseerd op pure liefde van allebei de kanten. Niets of niemand zal deze mensen ooit nog uit elkaar kunnen drijven.

De collars kunnen van ieder materiaal gemaakt zijn, als voorbeeld is gekozen om dezelfde collar in de verschillende stadia te gebruiken omdat dit een emotionele band schept. Maar het staat natuurlijk vrij om te kiezen wat u zelf het beste vind. Als alternatief kan er zilver, leer, fluweel en allerlei ander materiaal gebruikt worden. Maar wees er wel op bedacht dat de kleur erin zit die nodig is. U onderdanige zou onnodig zichzelf moeten verdedigen tegen andere dominanten omdat ze niet herkenbaar zijn als eigendom van iemand.

Collar Omgangvormen 3V / VITVV Woordenlijst